RECHTEN VOOR MAKERS

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. 

De Auteurswet biedt bescherming voor de gehele ‘creatieve industrie’. Zonder deze bescherming heeft het geen zin om origineel werk temaken, want iedereen zou dan vrij zijn om met de creaties aan de haal te gaan. Dankzij de Auteurswet mogen auteurs, zoals bijvoorbeeld componisten, tekstdichters en wetenschappers, als enige beslissen over de exploitatie van hun werken en kunnen zij hier geld mee verdienen. De rechten om werken openbaar te maken en te verveelvoudigen worden ook wel exploitatierechten genoemd. Veel muziekauteurs kiezen ervoor om hun exploitatierechten over te dragen. Ze laten het aan een andere persoon of organisatie over om hun muziekauteursrecht te exploiteren en vergoedingen te regelen voor gebruik van hun werk. De Wet auteurscontractenrecht is per 1 juli 2015 in werking getreden en beoogt de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars ten opzichte van hun exploitanten (o.a. uitgevers, filmproducten en platenmaatschappijen) te versterken.

Economische bescherming

De Auteurswet biedt een vorm van economische bescherming voor de gehele ‘creatieve industrie’. Zonder wettelijke bescherming heeft het geen zin om origineel werk uit te geven, want iedereen zou vrij zijn om creaties te kopiëren of plagiaat te plegen. Dankzij de bescherming van de Auteurswet kunnen componisten, wetenschappers en ‘makers’ gerust hun originaliteit tonen en hier geld mee verdienen.

Exploitatierechten

De rechten om werken openbaar te maken en te verveelvoudigen worden ook wel exploitatierechten genoemd. Veel muziekauteurs kiezen ervoor om hun exploitatierechten over te dragen. Ze laten het aan een andere persoon of organisatie over om hun muziekauteursrecht te exploiteren en vergoedingen te regelen voor gebruik van hun werk. Denk aan muziekuitgevers die op basis van een uitgavecontract (een deel van) de exploitatierechten overnemen om het werk van de auteur te promoten.

Persoonlijkheidsrechten

Naast exploitatierechten bestaan ook persoonlijkheidsrechten (of morele rechten). Persoonlijkheidsrechten beschermen de persoonlijke band tussen de maker en zijn werk. Zo mag een auteur zich bijvoorbeeld verzetten tegen openbaarmaking van zijn werk onder een andere naam, tegen wijziging van het werk en tegen aantasting van zijn creatie die zijn eer, naam of waarde kunnen schaden. De persoonlijkheidsrechten blijven bij de maker van de werken en kunnen niet worden overgedragen aan Buma/Stemra.

Auteursrecht duurt niet eeuwig. Zeventig jaar na het overlijden van de auteur vervalt het recht. Om precies te zijn: zeventig jaar na de eerste januari volgend op het jaar van overlijden. Daarom is veel klassieke muziek inmiddels vrij van auteursrecht.

Bron: Buma/stemra

admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *